Every day is new beginning, take a deep breath and start again...

Westminster - England legislature

Westminster - England legislature

Westminsterský palác leží na severním břehu řeky Temže na místě původně nazývaném Thorney Island. Jeho strategická poloha určila v minulosti jeho hlavní funkci, a to že byl od 11. do 16. století oficiálním sídlem anglických panovníků.

Zdi paláce obývali dokonce i sasští králové Knut I. Veliký neboEduard IIIVyznavač následováni Vilémem I. Dobyvatelem a normanskými panovníky. V 11. století na Thorney Island začalo být budováno i Westminsterské opatsvtví (Westminster Abbey).